Home

This blog in English

‘Doel-Doelgroep-Boodschap-Middel’ en ‘Nou en?’ zijn altijd twee hoekstenen geweest van onze mediatraining. Twee essentiële begrippen hoeven de ‘trainees’ maar te onthouden van mijn deel van het verhaal*, en dat zijn deze twee. Wat wil je bereiken met je communicatieactie(s), wie moet het weten en waarom, en hoe en waarmee breng je dat dan over? Belangrijkste vraag rondom het opstellen van je kernboodschap(pen): wat heeft de lezer, kijker, luisteraar aan je verhaal? Wat moet hij/zij ermee: nou en?
Degenen die deze blog een beetje volgen, weten bovendien dat Doel-Doelgroep-Boodschap-Middel sowieso mijn houvast, anker en basis is in mijn professionele leven. Ik heb al een hele serie blogs kunnen wijden aan het toepassen ervan: van Twitterinstructie via wetenschappelijke posters en dialoog tot communicatiestrategie.

Maar toen begon ik Randy Olson’s ‘Houston, we have a narrative‘ te lezen.
Een van de hoofstukken gaat over The Dobzhansky Template, ofwel het centrale thema dat richting geeft aan je verhaal. Waar draait het om, wat is de essentie, en kun je dat in een of twee woorden invullen in het zinnetje ‘Nothing in <vul jouw onderwerp in> makes sense except in the light of <vul centrale thema in>’?
De bioloog Theodosius Dobzhansky noemde dit blijkbaar als eerste in American Zoologist in 1964, meteen een mooi voorbeeld, waarmee het duidelijk wordt: ‘Nothing in biology makes sense except in the light of evolution‘. Op eenzelfde manier noemde een geoloog platentektoniek als centrale thema voor de geologie. Nothing in geology makes sense except in the light of plate tectonics.
Het lukt blijkbaar niet altijd, maar als je zo’n zinnetje kunt vinden, dan gaat je verhaal ergens naartoe, heb je focus, en de basis voor een narrative.

Natuurlijk ging ik al lezend bedenken of ik zoiets voor mijn eigen vakgebied kon vinden. Toegegeven: een beetje halfslachtig, liggend op de bank, en stiekem niet echt verwachtend dat ik met iets zou kunnen komen. Maar ineens schoot het me te binnen, en daarmee ook heel veel van z’n plek en op een nieuwe plek. Zomaar, en niet helemaal zoals ik had verwacht.

Nothing in communication makes sense except in the light of ‘So what?’.

Dat was ‘m.
Al die tijd waren ze keurig vemeld op de slide over ‘Boodschap’, als onderdeel van Doel-Doelgroep-Boodschap-Middel. En dan ineens blijken die twee woordjes eigenlijk het overkoepelende concept, het centrale thema. Van alle communicatie zelfs, wat mij betreft. Wereld ondersteboven.
In de vraag ‘Nou en?’ zitten impliciet verstopt de vraag naar het waarom, voor wie, wat dan precies, en daarmee ook het middel. Nothing in communication makes sense except in the light of ‘So what?’.

Meer is het niet. De essentie van communicatie, denk ik. Mijn eigen Doel-Doelgroep-Boodschap-Middel valt in ieder geval netjes onder ‘Nou en?’ te plaatsen, en ik denk dus dat het moet lukken met allerlei andere communicatiehandvatten, -uitingen en -theorieën. Voer voor een nieuwe serie blogs?

* In onze mediatraining zijn ‘Controle & Sympathie‘ trouwens de begrippen waar het vooral om draait. Zie de blog van collega Michel van Baal over deze andere (en andere) hoekstenen.

Afbeelding: Daikrieg el Jevi  

One thought on “Nothing in communication makes sense…

  1. Pingback: Nothing in communication makes sense… | RoyMeijer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s